Tatacara Pengaduan


  1. Pihak UMK amat mengalu-alukan sebarang cadangan, maklumbalas, pertanyaan atau aduan anda untuk meningkatkan kualiti dan mutu penyampaian UMK terutama dari segi perkhidmatan, pentadbiran dan pengurusan.
  2. Semua aduan adalah dianggap SULIT. Segala maklumat peribadi berkenaan anda adalah dijamin kerahsiaannya daripada pengetahuan pihak lain selain daripada Pegawai Biro Pengaduan Awam.
  3. Semua pengadu diminta menggunakan perkataan atau ayat yang sopan sesuai dengan budaya Negara Malaysia. Sekiranya anda menggunakan bahasa yang kasar atau tidak bersesuaian dengan budaya Negara Malaysia yang mementingkan kesopanan, pihak UMK berhak untuk tidak melayan pengaduan anda.
  4. Semua pengadu diminta untuk memberikan nama, no. Kad pengenalan, alamat, alamat E-mail, nombor matrik, nombor staf (untuk staf UMK) atau nombor telefon untuk dihubungi bagi memastikan anda mendapat maklumbalas daripada pihak UMK berkenaan aduan yang anda adukan.
  5. Sila pastikan aduan anda adalah spesifik dan jelas mengenai perkara yang diadukan serta pihak yang ditujukan aduan tersebut untuk mengelakkan salah faham pihak kami dalam meneliti aduan anda. Sekiranya anda menggunakan surat atau Borang Aduan yang kami sediakan, pastikan anda menulis dengan tulisan jelas, terang dan kemas agar memudahkan pihak kami mengambil tindakan seterusnya.
  6. Sekiranya terdapat sebarang aduan mengenai kerosakan yang memerlukan baikpulih dengan segera, sila adukan aduan anda kepada pihak yang bertanggungjawab secara terus.
  7. Pihak UMK menjamin setiap aduan anda akan diproses dan diambil tindakan yang sebaik-baiknya dalam masa yang telah ditetapkan dan maklumbalas akan diberikan secepat mungkin.
Laman UtamaAs a show of support, we ask that you leave powered by osTicket link to help spread the word. Thank you! --> Powered by osTicket