Takrif Aduan


Aduan Awam adalah aduan orang ramai mengenai ketidakpuasan mereka terhadap semua aspek pentadbiran Kerajaan (termasuk agensi-agensi yang diswastakan dan institusi-institusi yang berbentuk monopoli dan membekalkan keperluan-keperluan awam yang dirasai tidak adil, tidak mematuhi undang-undang dan peraturan yang sedia ada termasuk salah laku, penyelewengan, salahguna kuasa, salah tadbir dan seumpamanya. Pengaduan awam meliputi semua aspek pentadbiran kerajaan termasuk agensi Kerajaan yang diswastakan.

Jenis-Jenis Aduan Yang Tidak Boleh Diterima
  • Perkara-perkara di bawah bidang Kuasa:
    • Jawatankuasa Kira-kira Awam
    • Badan Pencegah Rasuah
    • Biro Bantuan Guaman
  • Perkara berkenaan dasar Kerajaan yang telah ditetapkan
  • Masalah keluarga/Peribadi
  • Tuntutan Berbentuk 'Civil' antara individu/syarikat
Laman UtamaAs a show of support, we ask that you leave powered by osTicket link to help spread the word. Thank you! --> Powered by osTicket